FCX グレード表

グレード 非粘着性 低摩擦性 耐摩耗性 耐薬品性 帯電防止 標準膜厚 耐熱温度 材質
FCX-430 × 30 μm 150℃ PTFE
FCX-130 × × 30 μm 220℃  PTFE
FCX-830 × × 30 μm 260℃  PTFE
FCX-730 × × 40 μm 260℃  PTFE
FCX-565 ◎◎ × 50 μm 200℃  FEP
FCX-108 × 50 μm 260℃ PFA
FCX-015 × 50 μm 260℃ PTFE/PFA
FCX-030 × 50 μm 260℃ PTFE/PFA
FCXD-307 × 30 μm 450℃ SiO²
FCXD-010F × 30 μm 300℃ SiO²/PTFE
FCXD-020C ◎◎ × 30 μm 300℃ SiO²/PTFE
FCX-130D × 30 μm 220℃ PTFE
FCX-372 60 μm 260℃ PFA
FCX-379 400 μm 260℃ PFA
FCXD-065 30 μm 450℃ SiO²
FCX-203 × 400 μm 180℃ ETFE
FCX-013 × 400 μm 260℃ PFA
FCX-393 × 400 μm 260℃ PFA
FCX-039 × 500 μm 260℃ PFA
FCX-107 ◎◎ × 100 μm 230℃ 特殊
FCXP-001 × × 30 μm 260℃ PEEK
FCXP-001D × 30 μm 260℃ PEEK
FCXP-007 ◎◎ × × 30 μm 260℃ PEEK/PTFE
FCXP-007D ◎◎ × 30 μm 260℃ PEEK/PTFE

※上記グレード以外にも多数グレードがあります。